BäderBetriebe Frankfurt GmbH'nin veri koruma beyanı

Bu veri koruma beyanı, BäderBetriebe Frankfurt GmbH'nin (bundan böyle "BBF" olarak anılacaktır) web sitelerini ziyaret ederken ve kullanırken ziyaretçilerden* ve kullanıcılardan** (bundan böyle topluca "kullanıcılar" olarak anılacaktır) verilerin toplanması ve kullanılmasının türünü, kapsamını ve amacını açıklar. veya sorumlu olanlar) sorumlu kuruluş olarak.

1. Sorumlu kurum, veri koruma görevlisi ve iletişim bilgileri

sorumluluk sahibi Bu web sitesinde kişisel verilerin işlenmesi için Madde 4 GDPR kapsamında:

Badebetriebe Frankfurt GmbH
Hauptbahnhof'um 16
60329 Frankfurt am Main
E-posta: info@frankfurter-baeder.de
Web sitesi: www.frankfurter-baeder.de

Veri Koruma Komiseri

Baeder Betriebs Frankfurt GmbH bir veri koruma görevlisi atadı. Şirketimizin veri koruma ekibimize ve veri koruma görevlimiz Sn. Caroline Böhm'e şu adresten ulaşabilirsiniz:

Badebetriebe Frankfurt GmbH
Veri koruma görevlisine
Hauptbahnhof'um 16
60329 Frankfurt am Main
E-posta: datenschutz@frankfurter-baeder.de

2. Erişim verilerinin toplanması

BBF, çevrimiçi teklifimize (sunucu günlük dosyaları olarak adlandırılan) her erişim hakkında veri toplar. Erişim verileri, erişilen web sitesinin adını, dosyayı, erişim tarihi ve saatini, aktarılan veri miktarını, başarılı erişim bildirimini, tarayıcı türünü ve sürümünü, kullanıcının işletim sistemini, yönlendiren URL'yi (önceden ziyaret edilen sayfa), IP adresini içerir. ve talepte bulunan sağlayıcı . BBF, günlük verilerini, kullanıcının şahsına tahsis etmeden veya yasal hükümlere uygun olarak başka bir profil oluşturmadan, yalnızca çevrimiçi teklifin işletilmesi, güvenliği ve optimizasyonu amacıyla istatistiksel değerlendirmeler için kullanır. Ancak, BBF, belirli göstergelere dayalı olarak yasa dışı kullanım konusunda haklı bir şüphe varsa, günlük verilerini daha sonra kontrol etme hakkını saklı tutar.

3. Kişisel Verilerin Toplanması ve Kullanımı

Kişisel veriler, yalnızca yasaların izin vermesi veya kullanıcının veri toplamayı kabul etmesi durumunda BBF tarafından toplanır ve kullanılır. Kural olarak, hizmeti kullanırken kullanıcı, iletişim ve/veya sipariş formunu kullanırken ad, e-posta adresi ve mesaj gibi hangi verilerin saklandığını görebilir.

Kurs rezervasyonları, kuponlar, junior banyo kartları, avantaj kartları vb. gibi mal veya hizmet siparişi vermek amacıyla sağlanan kişisel veriler (örn. isim, e-posta adresi, adres, ödeme verileri) BBF tarafından şu şekilde işlenecektir: Siparişin veya sözleşmenin yerine getirilmesi ve işlenmesi için sağlayıcı tarafından işlenir ve saklanır. Bu veriler gizli olarak ele alınır, şifrelenmiş biçimde iletilir ve sipariş, teslimat ve ödeme sürecine dahil olmayan üçüncü şahıslara aktarılmaz. BBF ile iletişime geçtiğinizde (iletişim formu veya e-posta yoluyla), kullanıcı tarafından sağlanan bilgiler, talebin işlenmesi amacıyla ve takip eden soruların ortaya çıkması durumunda kaydedilir. BBF, veri koruma yasalarının hükümlerine uyulmasını ve yanlışlıkla veya kasıtlı olarak manipülasyon, kayıp, imha veya yetkisiz kişilerin erişiminin önlenmesini sağlamak için organizasyonel, sözleşmeye dayalı ve teknik güvenlik önlemleri almıştır.

4. Kişisel verilerin işlenmesinin yasal dayanağı ve amacı

Aşağıdaki genel bakış, işlenen veri türlerini ve bunların işlenme amaçlarını özetlemekte ve veri sahiplerine atıfta bulunmaktadır.

4.1 İşlenen veri türleri

 • Envanter verileri (ör. isimler, adresler)
 • İçerik verileri (ör. metin girişi)
 • İletişim bilgileri (ör. e-posta, telefon numaraları)
 • Meta/iletişim verileri (ör. cihaz bilgileri, IP adresleri)
 • Kullanım verileri (ör. ziyaret edilen web siteleri, içeriğe ilgi, erişim süreleri)
 • Sözleşme verileri (ör. konu, terim, müşteri kategorisi)
 • Ödeme verileri (ör. banka bilgileri, siparişler, ödeme geçmişi)
 • Doğum tarihleri ​​(ör. küçük hamam kart başvurularında yaş sınırını doğrulamak için)
 • Etkilenen kişilerin kategorileri

4.2. İşleme amaçları

 • Çevrimiçi teklifimizin sağlanması ve kullanım kolaylığı.
 • İletişim istekleri ve iletişim.
 • Web sitesinin (Sanal) güvenlik önlemleri
 • Sözleşmeden Doğan Faydalar ve Hizmet

4.3. İlgili yasal dayanaklar

Aşağıda, kişisel verileri temel alarak işlediğimiz Genel Veri Koruma Yönetmeliğinin (GDPR) yasal dayanağı hakkında sizi bilgilendiriyoruz.

 • Onay (GDPR Madde 6 Paragraf 1 S. 1 litre a)

İlgili kişi, kişisel verilerinin belirli bir amaç veya birkaç belirli amaç için işlenmesine izin vermiştir (örneğin, küçük banyo kartı başvurusunda bulunurken).

 • Sözleşmenin yerine getirilmesi ve sözleşme öncesi soruşturmalar (Madde 6 paragraf 1 S. 1 bent b.GDPR)

İşleme, veri sahibinin taraf olduğu bir sözleşmenin ifası veya veri sahibinin talebi üzerine alınan sözleşme öncesi önlemlerin (örn. kurs rezervasyonları, mağazadaki satın almalar) uygulanması için gereklidir.

 • Yasal zorunluluk (Madde 6 Para. 1 S. 1 bent c. GDPR)

İşleme, sorumlu kişinin tabi olduğu yasal bir yükümlülüğün yerine getirilmesi için gereklidir (ör. ödeme işlemleri için vergi nedenleri).

 • Meşru menfaatler (Madde 6 Para. 1 S. 1 lit.f. GDPR)

Veri sahibinin kişisel verilerin korunmasını gerektiren çıkarları veya temel hak ve özgürlükleri (örneğin web sitesinin işlevselliği) üstün gelmedikçe, sorumlu kişinin veya üçüncü bir kişinin meşru menfaatlerini korumak için işleme gereklidir.

5. Veri silme ve saklama süresi

Kullanıcıların kişisel verileri, saklama amacı ortadan kalkar kalkmaz silinecek veya engellenecektir. BBF'nin sorumlu taraf olarak tabi olduğu yasalar veya diğer düzenlemeler tarafından gerekli görülmesi halinde, saklama süresinin daha uzun veya daha uzun olması gerekmedikçe.

6. Üçüncü şahıslara veri aktarımı

Kullanıcı verileri, yalnızca yasaların izin vermesi veya bir kullanıcının iletilmesine izin vermesi durumunda üçüncü taraflara iletilecektir. Bu, örneğin verilerin iletilmesinin kullanıcıya karşı sözleşmeden doğan yükümlülüklerin yerine getirilmesine hizmet etmesi ve bir mağaza siparişinden sonra malların teslimatı için posta adresinin bir hizmet sağlayıcıya teslim edilmesi durumunda geçerlidir. Kullanıcıların kişisel verileri hiçbir şekilde reklam amacıyla veya kullanıcı profilleri oluşturmak amacıyla satılmaz veya üçüncü kişilere aktarılmaz.

7. Sunucu Günlüğü

Web sitemizi ziyaret ettiğinizde, her erişim, sunucu günlüğü olarak adlandırılan bir günlük dosyasında saklanır. Her kayıt aşağıdakilerle ilgili bilgilerden oluşur:

 • web sitemizin bir sayfasının talep edildiği sayfa
 • web sitemiz içinde çağrılan sayfa
 • Çağrının tarihi ve saati
 • aktarılan veri miktarı
 • erişim durumu (aramanın başarılı olup olmadığı)
 • kullanılan tarayıcı, ör. B. Mozilla Firefox, Google Chrome, Apple Safari vb.)

Bu toplamanın yasal dayanağı, GDPR'nin 6. Maddesinin 1. Fıkrasının f)'sidir (meşru menfaat). Bu web sitesinin kullanılabilirliğini sağlamak ve web sitesine saldırı olması durumunda sunucu protokolü gerekli olduğundan, size bu ankete itiraz etme fırsatı sunamıyoruz. Sunucu günlüğündeki veriler, yedi gün sonra otomatik olarak silinir.

8. Bülten

Bültenimize kaydolursanız, bu, bize verdiğiniz onayın yasal dayanağına göre yapılır (Madde 6 (1) (a) GDPR).
Her haber bülteninin sonunda görüntülenen abonelikten çıkma bağlantısına tıklayarak veya bize "Bülten aboneliğinden çık" başlıklı resmi olmayan bir e-posta göndererek bültenin daha fazla teslimine istediğiniz zaman itiraz edebilirsiniz. bülten@frankfurter-baeder.de Gönder.

9. İletişim formu

Web sitesinde sağlanan iletişim formunu kullanarak bizimle iletişime geçerseniz, bu sizin onayınız temelinde yapılır (Madde 6 Fıkra 1 bent a)). İletişim formu aracılığıyla iletilen verileri yalnızca talebinizi yanıtlamak için kullanırız. Bu verilerin tarafımızca veya üçüncü taraflarca daha fazla kullanımı hiçbir zaman gerçekleşmez.

10. Veri Alıcıları

Bu web sitesinin işletilmesi için, GDPR ve BDSG'nin hükümlerine uymak için özenle seçtiğimiz ve sipariş işleme için uygun sözleşmeler imzaladığımız hizmet sağlayıcıları kullanıyoruz. Ayrıca, verilerinizi izniniz olmadan ücretli veya ücretsiz olarak üçüncü şahıslara aktarmayız.

11. Kurabiye

11.1 Web sitemiz çerezleri kullanır. Çerezler, internet tarayıcısında veya internet tarayıcısı tarafından kullanıcının bilgisayar sisteminde saklanan veri kümeleridir. Bir kullanıcı bir web sitesini çağırırsa, kullanıcının işletim sisteminde bir çerez saklanabilir. Bu çerez, web sitesi tekrar çağrıldığında tarayıcının açıkça tanımlanmasını sağlayan karakteristik bir karakter dizisi içerir. Web sitemizi daha kullanıcı dostu hale getirmek için çerezleri kullanıyoruz. Web sitemizin bazı unsurları, bir sayfa değişikliğinden sonra bile erişen tarayıcının tanımlanabilmesini gerektirir.
BBF web sitesinde kullanılan çerezler hakkında detaylı bilgi ayrıca web sitesinin sağ alt köşesindeki 'Bilgi' bölümünde 'Çerez Ayarları' altında bulunabilir.

11.2. Veri işlemenin yasal dayanağı

Web sitesinin işlevselliği için gerekli çerezleri kullanarak kişisel verilerin işlenmesinin yasal dayanağı GDPR'nin 6. Maddesinin 1. Fıkrasının f harfidir. Ayrıca çerezler, web sitesi ziyaretçisinin onayına dayalı olarak analiz için kullanılabilir. Analiz için işlevsel olmayan, gerekli tanımlama bilgilerinin veya üçüncü taraf tanımlama bilgilerinin kullanımına ilişkin onayınızı istediğiniz zaman iptal edebilirsiniz. Bu amaçla, her BBF web sitesinin altında, BBF web sitesinde kullanılan çerezler hakkında ayrıntılı bilgi içeren ilgili bir alan bulacaksınız.

11.3 Matomo kullanarak kullanıcı analizi

Web sitelerimiz, tek tek sayfaların nasıl ziyaret edildiğini (ziyaret sıklığı, ziyaret süresi, hemen çıkma oranı) belirlemek için Matomo aracı kullanılarak analiz edilir. Matomo, IP adresinizin kısaltılacağı (takma isimlendirilecek) şekilde yapılandırılmıştır, bu da şahsınıza atıfta bulunulamayacağı anlamına gelir. Matomo, web sunucumuza kurulu olduğu için, kullanıcı analizinin bir parçası olarak üçüncü şahıslara hiçbir veri iletilmez. Yukarıdaki nedenlerle, bu anketlerin yasal dayanağı, Madde 6 Fıkra 1 F) (sorumlu kişinin meşru menfaati)'dir. Web sitesinin operatörünün çeşitli istatistiksel verileri toplamasını ve analiz etmesini sağlamak için tarayıcınızda benzersiz bir web analizi çerezinin saklanıp saklanmayacağına istediğiniz zaman karar verebilirsiniz.

11.4 Google Haritalar

Bireysel havuzlar için, yol tarifi sağlamak üzere Google sağlayıcısının "Google Haritalar" hizmetinden haritalar ekliyoruz. İşlenen veriler, özellikle kullanıcıların IP adreslerini ve konum verilerini içerebilir, ancak bunlar onların izni olmadan toplanmaz (bu genellikle mobil cihazlarındaki ayarların bir parçası olarak yapılır); Servis sağlayıcı: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, İrlanda, ana şirket: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, ABD; alan: https://cloud.google.com/maps-platform; Veri koruması: https://policies.google.com/privacy; Muhalefet seçeneği (vazgeçme): Devre dışı bırakma eklentisi: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de, Reklamların görüntülenmesi için ayarlar: https://adssettings.google.com/authenticated.

11.5 Veri işlemenin amacı

Teknik olarak gerekli çerezleri kullanmanın amacı, kullanıcılar için web sitelerinin kullanımını kolaylaştırmaktır. Web sitemizin bazı işlevleri, çerez kullanılmadan sunulamaz. Bunlar için, bir sayfa değişikliğinden sonra bile tarayıcının tanınması gereklidir. Teknik olarak gerekli çerezler tarafından toplanan kullanıcı verileri, kullanıcı profilleri oluşturmak için kullanılmaz.

 11.6 Depolama süresi, itiraz ve kaldırma seçeneği

Çerezler kullanıcının bilgisayarında saklanır ve sitemize iletilir. Bu nedenle, bir kullanıcı olarak çerezlerin kullanımı üzerinde de tam kontrole sahipsiniz. İnternet tarayıcınızdaki ayarları değiştirerek çerezlerin iletimini devre dışı bırakabilir veya kısıtlayabilirsiniz. Önceden kaydedilmiş olan çerezler herhangi bir zamanda silinebilir. Bu otomatik olarak da yapılabilir. Web sitemiz için çerezler devre dışı bırakılırsa, web sitesinin tüm işlevlerini tam olarak kullanmak artık mümkün olmayabilir. Ayrıca, her BBF web sitesinin alt kısmında çerez ayarları için bir seçim seçeneği sunuyoruz.

12. Üçüncü taraf platformları (YouTube; Facebook, Instagram)

BäderBetriebe Frankfurt GmbH, YouTube, Instagram ve Facebook gibi üçüncü taraf platformlarda içerikle temsil edildiğinden, burada BäderBetriebe Frankfurt GmbH'nin bunlardan haberdar olduğu ve yapabileceği ölçüde üçüncü taraf platformlarla bağlantılı veri işleme hakkında bilgi veriyoruz. onlardan etkilenmek.

Bir kullanıcı üçüncü taraf bir platformda BäderBetriebe Frankfurt GmbH'nin bir profilini (Instagram, Facebook) veya kanalını (YouTube kanalı) ziyaret ederse, üçüncü taraf platform operatörü çerezleri (veri kümeleri) kullanır. Üçüncü taraf platformların operatörleri, kullanıcı davranışlarını değerlendirmek için kullanıcılardan kişisel veriler toplamak için çerezleri kullanır. Bu, özellikle kullanıcı bu üçüncü taraf platformlarda zaten kayıtlıysa geçerlidir. Bununla ilgili daha ayrıntılı bilgileri üçüncü taraf platformların ilgili veri koruma bilgilerinde bulabilirsiniz (aşağıya bakın). Baeder Betriebse Frankfurt GmbH, üçüncü taraf platformların (örneğin YouTube) operatörlerinin genel olarak hangi kişisel verileri topladığını ve operatörlerin kullanıcı verilerini başka hangi amaçlarla işlediğini bilmiyor. Baeder Betriebse Frankfurt GmbH, bir üçüncü taraf platformunun veri koruma düzenlemeleri veya kullanıcı verilerinin toplanması, analizi ve kullanımı üzerinde hiçbir etkiye sahip değildir. Baeder Betriebse Frankfurt GmbH, sosyal medya profillerimizden birini veya YouTube kanalımızı ziyaret ettiğinizde bir kullanıcı olarak kişisel verilerinizin hiçbirini işlemez.

İlgili üçüncü taraf platformundaki çeşitli veri koruma ve güvenlik ayarlarını kullanmanızı ve düzenli olarak kontrol etmenizi öneririz. İlgili platform operatörü, veri yönergelerinde kullanım sırasında hangi verilerin toplandığını açıklar:

12.1. YouTube

YouTube, Google LLC, 4 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 1600 ABD'nin bir yan kuruluşu olan Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 94043, İrlanda'nın bir hizmetidir. Bu nedenle, kullanıcı verilerinin Avrupa Birliği dışında, özellikle ABD'de işlenme olasılığının olduğuna dikkat çekiyoruz. Bu, örneğin kullanıcı verilerine daha sonra erişim daha zor hale getirilebileceğinden, kullanıcı için artan risklerle sonuçlanabilir. Ayrıca bu kullanıcı verilerine erişimimiz yok. Erişim imkanı münhasıran YouTube'a aittir.
YouTube'da daha fazla bilgi ve gizlilik bildirimi:
https://policies.google.com/privacy
Herhangi bir YouTube kullanıcısı, kayıtlı verilerinin bir kopyasını talep etme seçeneğine sahiptir: https://takeout.google.com/

12.2. Facebook

Baeder Betriebse Frankfurt GmbH, sosyal medya içeriğini Facebook'un teknik platformda sunduğu bilgi hizmeti ve Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square Grand Canal Harbour, Dublin 2, İrlanda hizmetleri aracılığıyla sunmaktadır.

Kullanıcıların BBF'nin bu Facebook sayfasını ve işlevlerini kendi riskleri altında kullandıklarını belirtmek isteriz. Bu, özellikle etkileşimli işlevlerin kullanımı için geçerlidir (örn. yorum yapma, paylaşma, derecelendirme). Alternatif olarak, bu BBF Facebook sayfası aracılığıyla sunulan bilgilere web sitemizden de erişilebilir. Facebook sayfamızı ziyaret ettiğinizde, Facebook, diğer şeylerin yanı sıra, IP adresinizi ve PC'nizde bulunan diğer bilgileri tanımlama bilgileri biçiminde kaydeder. Bu bilgiler, Facebook sayfalarının operatörü olarak bize Facebook sayfasının kullanımı hakkında istatistiksel bilgiler sağlamak için kullanılır. Facebook, aşağıdaki bağlantı altında bu konuda daha fazla bilgi sağlar:
http://de-de.facebook.com/help/pages/insights

Bu bağlamda hakkınızda toplanan veriler Facebook Ltd. tarafından işlenecektir. işlenmiş ve muhtemelen Avrupa Birliği dışındaki ülkelere transfer edilmiştir. Facebook, Facebook'un hangi bilgileri aldığını ve veri kullanım yönergelerinde nasıl kullanıldığını genel terimlerle açıklar. Orada ayrıca Facebook ile nasıl iletişim kuracağınız ve reklamları nasıl ayarlayacağınız hakkında bilgi bulacaksınız. Veri kullanım yönergeleri aşağıdaki bağlantıda mevcuttur:
http://de-de.facebook.com/about/privacy
Facebook'un tüm veri politikalarını burada bulabilirsiniz:
https://de-de.facebook.com/full_data_use_policy

Facebook, Facebook sayfalarını ziyaretten elde edilen verileri kendi amaçları için nasıl kullanır, Facebook sayfasındaki etkinliklerin bireysel kullanıcılara ne ölçüde atandığı, Facebook'un bu verileri ne kadar süreyle sakladığı ve Facebook sayfasına yapılan bir ziyaretten elde edilen verilerin üçüncü taraflara aktarılıp aktarılmadığı Facebook tarafından kesin ve net bir şekilde isimlendirilmemiş ve tarafımızca bilinmiyor. Bir Facebook sayfasına eriştiğinizde, cihazınıza atanan IP adresi Facebook'a iletilir. Facebook'tan alınan bilgilere göre, bu IP adresi anonimleştirilmiştir ("Alman" IP adresleri söz konusu olduğunda). Facebook ayrıca kullanıcılarının son cihazlarıyla ilgili bilgileri de saklar (ör. "kayıt bildirimi" işlevinin bir parçası olarak); Facebook'un bireysel kullanıcılara IP adresleri ataması mümkün olabilir.

13. Veri sahibi olarak haklarınız

 • bilgi edinme hakkı (Madde 15 GDPR)
 • düzeltme hakkı (Madde 16 GDPR)
 • silme hakkı (Madde 17 GDPR)
 • işlemeyi kısıtlama hakkı (Madde 18 GDPR)
 • işleyicileri bilgilendirme yükümlülüğü hakkı (Madde 19 GDPR)
 • itiraz hakkı (Madde 21 GDPR)
 • veri taşınabilirliği hakkı (Madde 20 GDPR)

Haklarınızı kullanmak için yukarıda verilen iletişim bilgilerini kullanarak bizimle iletişime geçebilirsiniz.

13.1. temyiz hakkı

Web sitemizde veri korumayla ilgili işlemlerin gerçekleştiğini düşünüyorsanız, sizden sorumlu veri koruma denetleme makamıyla da iletişime geçebilirsiniz. Bizden sorumlu veri koruma denetleme makamı:
Hessen Veri Koruma ve Bilgi Özgürlüğü Komiseri
Gustav-Stresemann-Ring 1
65189 Wiesbaden

14. Gizlilik Soruları / Gizlilik Talepleri

Veri koruma veya sorularınızla ilgili herhangi bir sorunuz varsa, lütfen adresindeki veri koruma ekibimiz ve veri koruma görevlimiz ile iletişime geçin. datenschutz@frankfurter-baeder.de.

** Not:
Daha iyi okunabilirlik nedeniyle, bu web sitesinde kişisel adlandırmalar ve kişisel isimler için eril form kullanılmıştır. Karşılık gelen terimler genellikle eşit muamele açısından tüm cinsiyetler için geçerlidir. Kısaltılmış dil formu, yalnızca editoryal amaçlar içindir ve herhangi bir değerlendirme veya tercih anlamına gelmez.